Hoge druk nevel in stallen:
meer dan alleen koelen!

Onze verwevenheid in de agrarische wereld gaat verder dan de glastuinbouw, ook in de stallen plaatsen we reeds ruim 30 jaar hoge druk nevel installaties. Van oorsprong met name voor luchtvochtigheid en adiabatisch koelen van pluimvee, maar meer en meer ook om varkens, melkkoeien of andere dieren vitaal te houden. Afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur buiten kun je boven de 30 graden Celsius de temperatuur in de stal wel 5 tot 8 graden Celsius verlagen. Honderden stallen in Nederland en België zijn reeds bekend hiermee, mogelijk gemaakt dankzij de hoogwaardige en betrouwbare MJ-Tech installaties.

In de loop der tijd kwam men ook achter bijkomstige voordelen als (fijn)stof reductie en minder geuroverlast! Niet alleen fijn voor de mens en zijn omgeving, ook de dieren profiteren van de betere luchtkwaliteit. De hoeveelheid ammoniak die in een stal vrijkomt kan als gevolg van dit alles ook lager zijn.

Met stalwissels is de installatie ook nuttig voor algehele reiniging: een nacht volcontinu gebruik zorgt voor een ideale manier van voorweken en bijbehorend gemak daarna. Daarover gesproken, waarom niet met hetzelfde systeem ook de mest op uw stalvloeren vochtig houden als het bijvoorbeeld gaat om koeien?

Cruciaal is te realiseren dat uiteindelijk alleen hoge druk nevel voor een uniforme en effectieve wijze van koelen zorgt; water- en energieverbruik met een pad koelsysteem zijn veel hoger en je hebt tevens temperatuurverschillen in de stal. De MJ-Tech oplossing, met ammoniak bestendige RVS-leidingen en in eigen huis gemaakte perskoppelingen, zorgt daarbij voor de kleinst mogelijke druppels (3-10 micron). Zulke kleine druppels kunnen alleen met een hoge druk pomp unit tot stand worden gebracht; het systeem is actief met een druk van 80 tot 120 bar. Deze kleinst mogelijk druppels en de juiste plaatsing van de nozzles t.o.v. uw vee zorgen dat uw dieren niet vochtig geraken.

00001231[1]

Echter, er is nog meer mogelijk met onze hoge druk nevel pomp unit. Het rendement op uw investering kunnen we nog hoger maken! Dit lichten we graag persoonlijk toe, bel ons of gebruik het contactformulier!

De komende weken/maanden reeds uw hoge druk nevel
actief hebben, dat kan binnen 14 dagen na order!

Tenslotte, overige toepassingen!

Zonder de bedoeling volledig te zijn, onze hoge druk nevel oplossingen kennen ook andere toepassingen als geur- en/of stofbeheersing in diverse industrieën. Daarnaast kennen we ook gebruikers in de tabaksverwerking; complete regeltechniek voor een gecontroleerde luchtvochtigheid kan mee worden geleverd.

Afname test nieuwbouw stal

Het vergroten van de koelcapaciteit van condensors behoort ook tot de mogelijkheden als wel dat onze units ook onderdeel kunnen zijn van een brandbeheersingssysteem. De gemeenschappelijke noemer is dat wij een oplossing bieden voor uw specifieke situatie waarbij we het hoge druk nevel pomp systeem zoveel mogelijk relevante functies laten vervullen.

Hallo, hoe kunnen we u helpen?