Verankerd in de totale
techniek van de kas

Meer en meer telers erkennen hoge druk nevel als een belangrijk bouwblok voor een moderne kas, maar een hoge druk nevel unit staat niet op zichzelf. Als de bron voor luchtvochtigheid om gecontroleerde groei van het gewas te bewerkstelligen, wordt de aansturing van het hoge druk nevelsysteem geregeld via een klimaatcomputer. Onze oplossingen zijn, via API-interfaces, compatibel met die van alle leveranciers. Zij, evenals specialistische bedrijven, kunnen ook relevante sensoren leveren om bijvoorbeeld het dampdruktekort of de sapstroom van het gewas te meten. Deze kunnen worden gebruikt om nog verfijnder de luchtbevochtiging te reguleren. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel, data gestuurde gewasgroei neemt rap toe. Een gesloten systeem met de klimaatcomputer en sensoren helpen het rendement van een hoge druk nevelsysteem zo hoog mogelijk te maken, op die wijze verankeren wij onze hoge druk neveloplossing in uw specifieke kas.

Nozzle

Afhankelijk van de spanwijdte en de afstanden van de palen krijgen de nozzles hun plaats. Precieze positionering hangt af van gewashoogte, verlichting, schermen, ventilatie, etc.

Gewas

Van bovenaf gezien proberen we “zo laag mogelijk” de nozzles te plaatsen, bij voorkeur ook minimaal 0,5m tot aan uw gewas!

Elke kas is uniek, verschillen in constructie, verschillende gewassen, verschillende elementen voor klimaatbeheersing tot de beschikking. Met deze grafische impressie visualiseren wij enkele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het positioneren van het Pressfog-leidingssysteem in uw kas. Waar mogelijk streven we ernaar om de sproeiers minimaal 0,5 m boven uw gewassen te hebben. Van bovenaf gezien proberen we “zo laag mogelijk” de nozzles te plaatsen, maar precieze positionering hangt af van gewashoogte, verlichting, schermen, ventilatie, etc. Afhankelijk van de spanwijdte en de afstanden van de palen krijgen de Pressfog-pijpleidingen hun lay-out.

Pressfog

Door gebruik te maken van ons eigen gepatenteerde Pressfog leidingsysteem zijn wij in staat om op zeer korte termijn een project te installeren. Daarnaast bied het Pressfog systeem meteen na montage een gegarandeerde lekdichte installatie. De koppelingen hebben een nominale werkdruk van 120 bar en een barst druk van 250 bar. Alle gebruikte koppelingen, toebehoren en nozzles in het systeem zijn 100% RVS316 en zo geschikt voor vrijwel elke toepassing. Als enige in de markt geeft MJ-Tech een garantie van 5 jaar op het leidingwerk.

Voordelen

• Super snelle montage.
• Unieke verbinding met verstuiver.
• Werkdruk 100 bar.

• Persdruk 250 bar.
• 100 % lekdicht
• Eigen productie.

Het “hart”,
de hoge druk pomp unit

De nozzles, perskoppelingen, alles komt samen bij de hoge druk pomp unit die u kunt zien als het “hart” van uw hoge druk neveloplossing. Voor de hogedrukpompen gebruiken we een A-merkleverancier met verchroomde pompkoppen. Al onze pompen zijn frequentie gedreven, niet iets wat anderen altijd bieden, en een must voor een stabiele hoge druk werking. Wat we uniek doen, is dat we het vereiste pompniveau meer dan wie dan ook over dimensioneren om het geluidsniveau te verminderen en een nog duurzamere robuuste werking van het systeem te hebben (we kunnen kortere pulsen toepassen), wat leidt tot de hoogste systeembetrouwbaarheid in de industrie. Een ander onderdeel van onze betrouwbaarheid zijn de filtermechanismen die we toepassen wanneer het water van de lagedrukpomp naar de hogedrukpomp gaat; dit voorkomt verstoppingen van de nozzles.

De juiste bouwblokken (nozzles, perskoppelingen, hoge druk pomp) is één, het geheel goed laten functioneren vraagt bovenal ook een goed systeemontwerp en bijpassende besturingstechniek. Voor elke specifieke kas wordt een oplossing op maat gemaakt en worden de vereiste pompen gedefinieerd, van vele kleine compartimenten tot grote kassen van wel 100 ha. De pompen kunnen een debiet hebben van 1 tot 200 liter / minuut en daarmee een bepaalde cc / uur / m2 genereren voor een specifieke locatie en het klimaat aldaar. Door een afzonderlijke pomp voor elk compartiment te gebruiken, is het mogelijk om meerdere afdelingen tegelijkertijd van nevel te voorzien. Allemaal om uw gewas(sen) gecontroleerd te laten groeien!

Hallo, hoe kunnen we u helpen?